1. Petotje – Den Dolvert 13, 5473 GP, Heeswijk-Dinther – BTW:NL204099031B01
 1. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 1. Bestellingen en betalingen
  Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
  Betalingen via iDEAL. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Petotje gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.
 1. Verzending
  Levering aan de Benelux. Verzenden gebeurt via PostNL. Vanaf een bestelling van 70€ zijn er geen verzendkosten naar de Benelux.
 1. Levertijd “Stijl-Zelf”
  Onze Stijl-zelf collectie bestaat uit producten die volledig met de hand worden gemaakt. Dit product type geeft jou de mogelijkheid om je items geheel naar eigen wens samen te stellen! Dat betekent echter ook dat we deze items niet standaard op voorraad hebben. Hierbij kan een levertijd van 10 werkdagen maximaal worden verwacht.
 1. Verantwoordelijkheid
  Petotje kan niet verantwoordelijk worden genomen voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 1. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product als ook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
 1. Omruilen
  Niet tevreden over je product? Graag helpen we je met een oplossing. Denk hierbij aan:
  14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
  Verzending gratis bij het ruilen van een nieuw product. Artikelen aangekocht via de webwinkel van Petotje kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.
  De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
  Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
  Producten in actie kunnen niet geruild worden.
 1. Klachten
  Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
  Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
  Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
  Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
  Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
  Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
  Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
  Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
 1. Garantie
  Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
  Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
  De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de      koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.
 1. Privacy
  De gegevens van onze klanten.
  Deze worden niet aan derden doorgegeven. Petotje mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan.

Privacy verklaring is te vinden op: Privacy

 1. Eigendomsrecht
  Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming